+36 (70) 778-9302
3% zľava na on-line rezerváciu!
+36 (70) 778-9302
Špeciálna ponuky

Liečenie

Balneologia
Vďaka rozvoju kúpeľníctva aj v našom hoteli sú možnosti využitia procedúr balneo terapie a
pitnej kúry.

Pojem balneoterapie:
Pod pojmom balneoterapie rozumieme terapiu s liečivou vodou alebo aj s termálnou vodou,
ktorá ešte nie je vyhlásená za liečivou, ale sa vyviera z hĺbky zeme.
Sem patria aj pitné kúry, inhalačné kúry a tzv. bahno-kúry ale sem patria aj uhličité kúpele
a kúpele s medikamentmi.

Fyzioterapia

Fyzioterapia je jednou metódou našich dní. Na tomto oddelení používame elektrické stimulátory,
magnetoterapeutický prístroj, polarizované svetlo, ultrazvuk a laser.

Pojem fyzioterapie :
Fyzioterapia v liečení využíva prírodné energie, nazývali to aj prírodným liečením. Dnes
tieto energie môžeme používať v pôvodných formách ( napr. použitie termálnej vody ), alebo vytvorením prírodnej energie umelým spôsobom.

47.797528 20.528822